Thursday, May 8, 2008

ေမ 8 သတင္းမ်ား


၁။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဂါလန္ သန္း ၁၄၀ ျပန္လည္ေပးပို႕ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာမွ ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ေရ ဂါလန္ ငါးသိန္းတိုက္ရိုက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရိွသည္။ ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရကား အစီးသံုးဆယ္ျဖင့္ ေနစဥ္ ေရဂါလန္ တစ္သိန္းခြဲ ျဖန္႔ေ၀ ေပးေနသည္။

၂။ယေန႔ညေန သံုးနာရီအထိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ အီတလီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ တရုတ္ (တိုင္ေပ)၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းတင္ ေလယာဥ္မ်ားေရာက္ရိွခဲ့သည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံကမူ စကၤာပူေလေၾကာင္းလိုင္းမွတဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၃။မုန္တိုင္းဒဏ္ အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ ဖ်ာပံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေမ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ငါးစီးျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ လူနာမ်ား ျပန္လည္သယ္ယူျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။

၄။ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္ ၃၀၀ သည္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္မွလည္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ အင္အား ၁၀၀ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံမွ ေၾကညာသြားသည္။

၅။ဟိုင္းၾကီးကၽြန္းသို႔ ပုသိမ္မွ ဆန္အိတ္ႏွစ္ေသာင္းကို ေမလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေပးပို႔လွ်က္ ရိွသည္။

၆။ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လႈဒါန္းမႈမ်ား
(က)ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပည္သူမ်ား ၁၄၆၉ သိန္း။
( ခ)ကေမာၻဇဘဏ္ သိန္း သံုးေထာင္၊ အာလူးပိႆာ ငါးေသာင္းေလးေထာင္၊ ၾကက္ဥ ေလးသိိန္း။
( ဂ)ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူမ်ား ၆၇၃၉ သိန္း။
(ဃ)မေႏၲေလးတိုင္းျပည္သူမ်ား ၂၅၃ သိန္း၊ သြပ္ ၁၅၂၀၀ ခ်ပ္၊ သံေပါင္ ၂၀၈၀ ႏွင့္ အစား အေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ား။
( င)တနသၤာရီတုိင္းျပည္သူမ်ား ၅၃၀ သိန္း၊ ဆီပံုး ၁၅၀၀ႏွင့္ သိန္း ၂၂၀ ဖိုးရိွ အစားအစာမ်ား။
( စ)ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ျပည္သူမ်ား ၁၂၇ သိန္း။
(ဆ)စစ္ကိုင္းတိုင္း ျပည္သူမ်ား ၆၀၀ သိန္းႏွင့္ သိန္း ၄၀၀ ဖိုးရိွ အ၀တ္အထည္မ်ား။
( ဇ)မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ား သြပ္ ၁၃၅၀ ခ်ပ္၊ သိန္း ၇၀ ဖိုးရိွ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲလႊစက္ငါးလံုး။
( စ်) ဆီကုန္သည္မ်ားအသင္း ဆီ ၂၃၃၁၆ ပိႆာ။
(ည) ေမာင္၀ိတ္ကုမၸဏီ သိန္း ၅၀၀။
( ဋ) ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ၁၀၈၉၅ သိန္း။
( ဌ) အလႈရွင္ ၆၂ ဦး ၂၆၈၆ သိန္း။
** အထက္ပါသတင္းမ်ားကုိ ျကည့္ျပီး လွဴဖုိ႔မလုိအပ္ေတာ့ဘူး မယူဆပါႏွင့္။ ထုိပစၥည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ တစ္သန္းအတြက္ တစ္ရက္ပင္ လုံေလာက္မည္ မထင္ပါ။ သတင္းေကာင္းေလးနဲ႔ စိတ္ကုိလန္းဆန္းေစဖုိ႔ပါ။ တာ၀န္မဲ့ဖုိ႔အတြက္ မဟုတ္ပါ။


သတင္းပံ့ပုိးသည့္ ပိေတာက္ေျမကုိ ေက်းဇူးတင္လ်က္. . . .

(ယုံျကည္ခ်က္။ ။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူအခြင့္အေရးဆုိတာ စာရြက္ေပၚမွာပဲရွိပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတာ္နဲ႔ အညီ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ နည္းေအာင္ လုပ္ခ်င္းသည္သာ လက္ေတြ႔က်ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစံနစ္ျဖစ္ေပၚ လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။)

No comments: