Wednesday, May 7, 2008

ေမ 7 သတင္းမ်ားေတာသားႏွစ္ေယာက္ ကေနဒါေရာက္ျပီး ထန္းရည္ေမ့သြားျပီ မထင္ပါနဲ႔ . .
ဘီယာ၊ အရက္၊ ထန္းရည္ အားလုံးကုိ ဘုရားကုိလွဴထားတာ ျကာပါျပီ

အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ သတင္းေကာင္းေလးေတြ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

၁။ ဘိုကေလး၊ လပြတၱာ၊ ဖ်ာပံု၊ ဟိုင္းၾကီးကၽြန္းေဒသမ်ားရိွ ရဟတ္ယာဥ္မဆင္းႏုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္မ်ား ခ်ေပးေနသည့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ေမ ၇ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားသည္။

၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ေရမ်ားျပန္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ေစ်းမ်ားျပန္ဖြင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္က် သြားသည္ဟု သိရသည္။ လမ္းမ်ား အားလံုးျပန္ပြင့္သြားၿပီျဖစ္သည္။ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေက်ာက္တန္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ဒလ၊ ေဒါပံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၀မ္းေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးေပးေနသည္။

၃။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို ျပန္ဖြင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ Monkey Point မွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းၾကား နစ္ျမဳတ္ ေနေသာ သေဘာၤမ်ားကို ဖယ္ရွားလွ်က္ရိွသည္။ လက္ရိွအခိ်န္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းကိုသာ အသံုးျပဳ ႏုိင္ၿပီး အိႏိၵယစစ္သေဘၤာမ်ား သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ခ်ေပးခဲ့ သည္။

၄။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚၾကား ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေမ ၇ ရက္ေန႕ တြင္ မလိခသေဘၤာ၊ ဗညားဦးသေဘၤာႏွင့္ ဗညားဒလ သေဘၤာမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး လပြတၱာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

၅။ ေမ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရိွလာမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္-

(က) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ။ မိုးကာတဲ ၃၃၀၊ မီးစက္ ၅၀ လံုး။

( ခ) ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ။ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေရသန္႕ေဆး ၂ တန္၊ အစားအစာႏွင့္ အ၀တ္အစား ၇ တန္။

( ဂ) လာအို။ အစားအစာ ၃ တန္ႏွင့္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္း။

(ဃ) ထိုင္း။ ဆန္ ၁.၂ တန္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ၂ တန္။

( င) တရုတ္။ အသားေျခာက္ ၀ . ၆ တန္၊ ေရသန္႕ ၁. ၄ တန္၊ သြပ္၊ သံ ၃ တန္၊ ဖေယာင္းတိုင္ ၁. ၁ တန္။

( စ) အိႏိၵယ။ ေဆးပစၥည္း ေလယာဥ္ ၂ စီးစာ။

(ဆ) စကၤာပူ။ ေဆးပစၥည္း ၃၆ ထုတ္။

၆။ ျမန္မာ့အသံမွ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္၊ ကားမ်ားေပၚသို႔ ခ်က္ျခင္းေျပာင္းတင္ၿပီး ေလေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားထြက္ခြာသြားသည့္ပံုမ်ား ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ တိုက္ရိုက္ခ်ေပးေနသည့္ ပံုမ်ား ျပသသြားသည္။

၇။ UN စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွလည္း ရန္ကုန္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဆန္မ်ားေ၀ေနၿပီး ကယ္ဆယ္ ေရးေလယာဥ္ ေလးစီး ေမ ၈ တြင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

၇။ အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားနွင့္ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ၎တို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဗီဇာ ထုတ္ေပးၿပီး ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ထို၀န္ထမ္းမ်ားေရာက္ရိွၿပီးမွသာ အကူအညီမ်ားေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလွ်က္ရိွသည္။

၈။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံက အမည္မေဖာ္ျပလိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သတင္းအရ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္ တစ္သိန္း အထိရိွႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ မ်ားကို တုိင္းျပည္အတြင္း အျမန္၀င္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရိုက္စ္ကလည္း အလားတူသေဘာေျပာဆိုခဲ့သည္။

၉။ NLD ကလည္း ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အကန္႕အသတ္မရိွ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ရိွေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ သြားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ NLD က ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားအေနျဖင့္ NLD ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီမွ တဆင့္သာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆိုမည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။

၁၀။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံအစိုးရဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပၚထြက္ေနသည္။

ပိေတာက္ေျမမွ ကူးယူေဖၚျပထားပါသည္

(ယုံျကည္ခ်က္။ ။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူအခြင့္အေရးဆုိတာ စာရြက္ေပၚမွာပဲရွိပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတာ္နဲ႔ အညီ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ နည္းေအာင္ လုပ္ခ်င္းသည္သာ လက္ေတြ႔က်ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစံနစ္ျဖစ္ေပၚ လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။)

1 comment:

saw said...

congratulation to both of you!!!
Sadhu, sadhu, sadhu for offering all sorts of alcohol to the Master of all gods and men.